Promocja projektów

Firma PROBITECH POLAND CORP. Sebastian Górecki realizuje operację „Rozwój działalności firmy PROBITECH POLAND CORP. Sebastian Górecki poprzez dywersyfikację działalności polegającą na rozpoczęciu produkcji i wprowadzeniu na rynek innowacyjnych produktów, zakupu parku maszynowego oraz wzroście zatrudnienia”.

Operacja jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

Celem operacji jest rozwój przedsiębiorczości na obszarze LSR poprzez rozwój działalności firmy PROBITECH POLAND CORP. Sebastian Górecki, polegający na dywersyfikacji działalności wynikającej z rozpoczęcia produkcji i wprowadzeniu na rynek innowacyjnych produktów, zakupie parku maszynowego oraz wzroście zatrudnienia.

W wyniku realizacji operacji firma PROBITECH POLAND CORP. rozwinie dotychczasową działalność, wprowadzając do oferty cztery nowe produkty tj. nowe rodzaje klipsów do zamykania osłonek wędliniarskich o różnych wymiarach, co przełoży się na wzrost konkurencyjności firmy na rynku krajowym i światowym.

Firma PROBITECH POLAND CORP Sebastian Górecki zrealizowała projekt pn. „Wprowadzenie na rynek – klipsów aluminiowych CLIPSAR do zamykania osłonek wędliniarskich – innowacyjnego na skalę światową, znacząco ulepszonego produktu o unikalnych właściwościach, współfinansowany ze środków UE, tj. Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu było:

– wdrożenie wyników prac B+R poprzez wprowadzenie na rynek innowacyjnego produktu w postaci klipsów aluminiowych do zamykania osłonek wędliniarskich

Projekt polegał na dobudowie budynku produkcyjnego  oraz przebudowie części istniejącego budynku magazynowego na pomieszczenia socjalne/szatnie wraz z niezbędnymi instalacjami branżowymi oraz zakupie profesjonalnych urządzeń i wyposażenia niezbędnego do rozpoczęcia produkcji ww. klipsów

Wartość projektu: 1.092.477,48 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 505.970,86 PLN

Firma PROBITECH POLAND CORP Sebastian Górecki zrealizowała projekt pn. „Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych w „PROBITECH POLAND CORP” poprzez zakup infrastruktury B+R oraz aparatury naukowo-badawczej, niezbędnych do realizacji prac B+R w obszarze innowacyjnych klipsów aluminiowych do zamykania osłonek wędliniarskich, współfinansowany ze środków UE, tj. Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu było:

– zakup infrastruktury B+R oraz aparatury naukowo-badawczej

oraz

– rozpoczęcie i prowadzenie prac B+R w obszarze opracowania, poddania badaniom, testom, pracom  doświadczalnym i rozwojowym oraz wdrożenie nowatorskiej i innowacyjnej na skalę światową konstrukcji (materiałowo-technicznej) aluminiowych klipsów wędliniarskich do zamykania osłonek wędliniarskich

Wartość projektu: 530.784,50 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 237.342,66 PLN

Firma PROBITECH POLAND CORP. Górecki Sebastian realizuje projekt pn. „Poprawa konkurencyjności przedsiębiorstwa Probitech Poland Corp. Górecki Sebastian poprzez wdrożenie nowego produktu w postaci pętelek wędliniarskich na roli z przędzy polipropylenowej” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (Działanie 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność).

 

Celem projektu jest poprawa konkurencyjności przedsiębiorstwa Probitech Poland Corp. Górecki Sebastian poprzez wdrożenie nowego produktu w postaci pętelek wędliniarskich na roli z przędzy polipropylenowej do 2022 r.

 

W efekcie realizacji inwestycji zostanie zakupiona maszyna do produkcji pętelek wędliniarskich na roli z przędzy polipropylenowej, a przedsiębiorstwo rozwinie dotychczasową działalność gospodarczą przez rozpoczęcie własnej produkcji pętelek wędliniarskich na rolach pod marką LOOPSAR. Inwestycja stanowi poszerzenie oferty firmy i wzrost konkurencyjności na rynku lokalnym, krajowym i światowym.

 

Wartość grantu: 80 000,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 90%

Aktualności probitech

Informacja o wynikach postępowania ofertowego dot. zakupu maszyny do produkcji pętelek wędliniarskich na roli

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące zakupu maszyny do produkcji pętelek wędliniarskich na roli nie...
więcej

O tym, jak używanie w cyklu produkcyjnym pętelek LOOPSAR® zwiększa efektywność i komfort produkcji oraz dlaczego poprawia się rentowność w zakładzie przetwórstwa...

Dla każdego, kto odpowiedzialny jest za zaopatrzenie produkcji w materiały opakowaniowe szczególnie ważnym parametrem, który...
więcej

O tym, dlaczego użycie odpowiednich surowców do produkcji klipsów CLIPSAR® ma wpływ na poprawę bezpieczeństwa produkcji i zwiększenia efektywności pracy…

Przy produkcji klipsów podstawowym surowcem do ich wytworzenia jest drut aluminiowy. Ten najwyższej jakości powinien...
więcej

Konstruujemy i budujemy kolejne maszyny. Już wkrótce nasz park maszynowy powiększy się o zestaw nowych, szybszych i bardziej wydajnych urządzeń do produkcji klipsów CLIPSAR®

To dla nas wielki sukces. Właśnie podpisaliśmy umowę na realizację trzeciego już projektu współfinansowanego ze...
więcej

PROBITECH otrzymuje kolejny grant na realizację projektu w ramach programu RPO WK-P, w zakresie wprowadzenia na rynek innowacyjnych klipsów CLIPSAR®

Bardzo nam miło podzielić się informacją, iż po raz kolejny firma PROBITECH otrzymuje wsparcie na...
więcej

PROBITECH jedną z niewielu firm regionu, która otrzymała grant na realizację projektu w ramach programu RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Miło nam jest poinformować, iż firma PROBITECH otrzymała grant na realizację projektu w ramach programu...
więcej
ue ue

POZOSTAJEMY W KONTAKCIE!

ul. Papierników 3, Wielki Konopat
86 – 105 Świecie, Poland

 

NIP: 559 183 56 08

 

biuro (AT) probitech.pl
+48 52 330 21 05

 

SPRZEDAŻ KRAJOWA
+48 664 959 819
+48 602 561 773

 

SPRZEDAŻ EXPORTOWA
+48 608 055 094
+48 668 640 308